2D2 6 3 3c22 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 22 [2D2-6.3-3] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Tích giá trị tất nghiệm phương trình ( log x ) − 2log x + = 10 B 10 10 A 10 C Lời giải D 10 Đáp án A Phương pháp: log a n b m = log x, Đưa phương trình bậc hai ẩn nghĩa) x>0 Cách giải: ĐK: ( log x ) sử dụng công thức m log a b n (giả sử biểu thức có − 20log x + = 0, ( x > ) log x =  x = 10 ⇔ ( 3log x ) − 10log x + = ⇔ 9log x − 10log x + = ⇔  ⇔ log x =  x = 10  2 10 10 Tích giá trị tất nghiệm phương trình là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 3c22 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D2 6 3 3c22 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay