2D2 6 3 2c45 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:03

Câu 45 [2D2-6.3-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN x Tính giá trị y 1 QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ log x  log12 y  log16  x  y  3 A B  13 C Lời giải D 13  Chọn D Phương pháp giải: Đặt ẩn phụ, đưa giải phương trình mũ (dạng đẳng cấp bậc hai) Đặt �x  9t � log x  log12 y  log16  x  y   t � � t �y  12 x  y  16t t t t t t t 2 t � � �3 � �3 � 0��  � �  �� � �4 � �4 � � �  3.12  16 �    3.3    Suy t t x 9t �3 � 3  13 �3 � 3  13 � � � �  t  � � y 12 �4 � �4 � t LẦN 2) Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 2c45 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D2 6 3 2c45 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay