2D2 6 3 2c19 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

18  2x �1 D log �x �4 log  18  x  log Câu 19 [2D2-6.3-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Giải bất phương trình A  log �x �4 B  log �x �4 C  log �x �4 Lời giải Đáp án A Điều kiện 18  2x  , ta có: 18  x �1 � log  18  x  � log  18  x   3�  * � log  18  x  log � ��1  x x �� log  18  x  � � � 3log  18   �2 � t  3t  �0 t  log  18   ۣ�� � ۣ�� t log  18 x  log 2 log  18 x  log x ۣ �2�18 �2�-�  ۣ 4 16 x 14 14 x 16 Suy  log �x �4 (thỏa mãn điều kiện phương trình)   *
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 2c19 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 6 3 2c19 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay