2D2 6 3 2c15 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

Câu 15 [2D2-6.3-2] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) (1) Cho phương trình log trình đây? A 3x + x = x + 2 ( x ) − log ( x B 42 x −x + 22 x 2 ) − = ( 1) − x +1 Khi phương trình C −3= x − 3x + = tương đương với phương D 4x2 − x + = Lời giải Đáp án D (1) TXĐ : x>0 log ( 1) ⇔ log 2 ( x ) − log ( x ) − = ⇔  log ( 2x ) = x = ⇔ ( x ) = −2  x = 1/ 2 Thử xem phương trình đáp án nghiệm x=2 x=1/4 đáp án đúng, suy chọn D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 2c15 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 6 3 2c15 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay