2D2 6 3 2c12 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy

1 44 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

� 1� log �x  � log x �1 2� � Câu 12 [2D2-6.3-2] (THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPTQGĐỀ 06) Bất phương trình tập nghiệm � 1� � 1� � �� 1� � 1� 0; � 1; � ; �� � 0; � 0; � � � � � 2 2 2� � � � � � � � � � A B C D Lời giải Đáp án A Điều kiện x  Bất phương trình tương đương x 1 � x� � 1� log �x  ��1 � x  � � 2x  x  �0 � 1 �x � � x �� 0; � 2� 2 � 2� �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 2c12 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 6 3 2c12 DE SO 2 THPTQG đề chuẩn nâng cao 06 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay