2D2 6 3 2c10 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

log3  3x  1 log3  3x 1  3  Câu 10 [2D2-6.3-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Phương trình có? A Hai nghiệm dương B Một nghiệm dương C Phương trình vơ nghiệm D Một nghiệm kép Lời giải Đáp án A x điều kiện   � x  Phương trình đề cho log3  3x  1 log3  3x 1  3  � log3  3x  1 log �  3x  1 � � � x x � log3  3x  1 �  log  3x  1 � � � � log   1  log   1   x  log 10 � 3x  10 � � log3  3x  1  � � �� � x 28 � 28 x � � x  log �  log      � 27 � � 27 Vậy ta dễ dàng chọn phương án đúng! Tất nhiên em dùng chức SHIFT SOLVE máy V1NACAL 570ES PLUSII để tìm nghiệm phương trình Nhưng câu hỏi dạng có nghiệm (có nghiệm âm, dương) em nên giải hẳn nghiệm để kết luận xác log3  3x  1 log  3x 1  3  Bổ trợ kiến thức: Nhập vào máy tính biếu thức: Vì điều kiện x  nên tuyệt đối không SOLVE với số âm làm đứng máy thời gian Bây tác giả nói lên hạn chế máy tính: Với điêu kiện X  em SOLVE với số hạn X  2.0959 sau em tiếp tục với số lớn 2.0959.tiếp tục với số nhỏ ví dụ X  0.5 (an tâm số sát giới hạn 0) 2.0959 Từ dẫn tới kết luận phương trình có nghiệm hồn tồn sai Các bạn thử SOLVE với giá trị X  0.4 máy cho 0.033103 Kết luận phương trình có nghiệm phân biệt Từ thấy, giải dạng máy tính phải SOLVE với nhiều giá trị đế khơng sót nghiệm gần tập xác định tốt Tất nhiên cách giải cách giải thích theo Tốn học thuyết phục hơn, khoa học tác giả giới thiệu phần sau
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 3 2c10 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D2 6 3 2c10 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay