2D2 6 2 3c31 02 SGD bà rịa 2018 lần 2 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

Câu 31 [2D2-6.2-3] (SGD BÀ RỊA VT - 2018 - LẦN 2) Số nghiệm phương trình log ( x + ) + log ( x − ) + log = A B C Lời giải D Đáp án C  x > −2 log ( x + ) + log ( x − ) + log = 0dk :  x ≠ ⇔ log ( x + ) x −  = ⇔ ( x + ) x − = ⇔ log ( x + ) + log x − =  x = 6; x = −3 ( x + ) ( x − ) =  x − x − 18 = ⇔ ⇔ ⇔  x = ± 17  x − x − = ( x + ) ( x − ) = −8  x =   x = ± 17  So điều kiện Số nghiệm phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 3c31 02 SGD bà rịa 2018 lần 2 copy , 2D2 6 2 3c31 02 SGD bà rịa 2018 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay