2D2 6 2 3c26 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

Câu 26 [2D2-6.2-3] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Phương trình 1 log ( x + 3) + log ( x − 1) = log9 ( x ) 2 có tất nghiệm thực phân biệt? A B C D Lời giải Chọn B Phương pháp giải: Sử dụng cơng thức lơgarit, đưa phương trình lơgarit số Ta có: 1 log ( x + 3) + log9 ( x − 1) = log9 ( x ) ⇔ log3 ( x + 3) + log3 x − = log x 2  ( x + 3) ( x − 1) = x x = ⇔ log ( x + 3) x − = log x ⇔ ( x + 3) x − = x ⇔  ⇔  ( x + 3) ( x − 1) = −4 x  x = −3 + Vậy phương trình cho có nghiệm phân biệt
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 3c26 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D2 6 2 3c26 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay