2D2 6 2 2c3819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:02

S Câu 38 [2D2-6.2-2] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Gọi tập nghiệm phương trình log ( x + 1) + log ( x − ) = Tìm S  −1 + 13 −1 − 13  S= ;  2 S = { −2; 4}   A B   −1 + 13   S=  S = { 4}     C D Lời giải x +1 >  x > −1 ⇔ ⇔ x>3  x − > x > Điều kiện: log ( x + 1) + log ( x − 3) = ⇔ log ( x + 1) ( x − ) = ⇔ ( x + 1) ( x − ) =  x = −2 ⇔ x2 − x − = ⇔  x = x = −2 loại đáp án Đáp án C C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c3819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D2 6 2 2c3819 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay