2D2 6 2 2c34 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

�x  � log � � �x � Câu 34 [2D2-6.2-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Tập nghiệm bất phương trinh  2; �  �;0   0;   0; � A B C D Lời giải Đáp án B x2 0 Ta có điều kiện: x  �x  � log � � �x � x2 2 �x  �  � log � 1 � 0� x0 � � x x � 3� x Bất phương trình cho: Bổ trợ kiến thức: Các em dùng máy tính VINACAL 570ES PLUS II để giải nhanh dạng tốn sau Nhập vào máy tính: �x  � log � � �x �  bấm CALC với x  ta thấy �x  � log � � �x � 1   loại nhanh phương án A , C , D khơng thỏa mãn u câu tốn Trong số tốn với nhiều cơng thức tính tốn phức tạp việc áp dụng phương pháp loại trừ quan trọng đế giải nhanh gọn toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c34 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D2 6 2 2c34 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay