2D2 6 2 2c20 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

log3 x  x    Câu 20 [2D2-6.2-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Gọi x1 , x hai nghiệm phương trình 2 x  x Tính 2 A x1  x  2 B x1  x  2 C x1  x  Lời giải Đáp án D x1  3 � x  2 � log x x   �   � � 2 x2  x  Khi � Điều kiện � Vậy x1  x  10 2 D x1  x  10
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c20 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 6 2 2c20 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay