2D2 6 2 2c15 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

Câu 15 [2D2-6.2-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 02-GV ANH TUẤN) Giải bất phương trình x2 x2 A x �1 B x �1 C  x  Lời giải Đáp án B � � � 2x 1  � � �x  �x  �x  �� �� �� � 1000  log3  x  1   � � �x �1 � log  x  1 �0 x  �1 � � � + Đk log  log  x  1  1000  � 1000 log log  x  1  + Khi � log log  x  1  � log  x  1  2 �x  � log  x  1  � x   31 � � � �� �� � x2 1 � log  x  1  1 � x   �x  � � x2 (*) + Kết hợp với ta x �1 thỏa mãn log  log  x  1  D  x  1000 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c15 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy , 2D2 6 2 2c15 204 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 2 gv lê anh tuấn tran duy thai copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay