2D2 6 2 2c13 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

A  b;log a b  B  c;2log a c  C  b;3log a b  Câu 13 [2D2-6.2-2] (THPTQG ĐỀ SỐ 5: TRẦN MINH TIÊN) Cho ba điểm , , b  0, c  0  a � OAC O với , Biết B trọng tâm tam giác với gốc tọa độ Tính xác giá trị S=2b+c ? A S  B S  C S  11 D S  Lời giải Đáp án A Vì B trọng tâm tam giác OAC nên ta �0  b  b c � b  b  3c 2b  3c � � � �� �� � log a b  log a c log a b  3log a c � � �0  log a b  3log a b  log c a � � 27 b b  c � �2b  3c c 0 � � � ����   S 2b c �2 � log a b  log a c3 b  c3 � � � c �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c13 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 6 2 2c13 212 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 05 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay