2D2 6 2 2c08 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

( x − 2) log 4( x − )  = ( x − ) Câu [2D2-6.2-2] Biết phương trình x1 − x2 A B Đáp án D x > ĐK: TH1: Ta thấy x=3 x≠3 có hai nghiệm −5 không phải là nghiệm của x−2 C Lời giải PT D log  ( x − )  = log ( x − 2) + TH2: Với logarit số cả vế ta được ⇔ + log ( x − ) = log x −2 + ⇔ log ( x − ) − log x − 2 − = Đặt Với  t = −1 t = log ( x − ) ⇒ t − − = ⇔ t − t − = ⇔  t t = t = −1 ⇒ x = ; với x1 , x2 ( x1 < x2 )  x1 =  t =2⇒ x =6⇒ ⇒ x1 − x2 = −1   x2 = −1 Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c08 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D2 6 2 2c08 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay