2D2 6 2 2c08 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

Câu [2D2-6.2-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Bất phương trình log ( x + ) > log ( x + 1) có tập nghiệm 2;4 ( ) ( −3;2 ) ( −1;2 ) ( 5; +∞ ) A B C D Lời giải Chọn C Phương pháp giải: Đưa số Dựa vào phương pháp giải bất phương trình lơgarit Ta có  x > −1  x > −1 log ( x + ) > log ( x + 1) ⇔  ⇔  x + > x + log x + > log ( x + 1)  x > −1  x > −1 ⇔ ⇔ ⇔ −1 < x < 2  x + > x + x +  −3 < x <
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 2 2c08 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D2 6 2 2c08 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay