2D2 6 1 3c39 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:01

log 2 x + log x − = Câu 39 [2D2-6.1-3] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Phương trình có hai nghiệm x1 , x K = 2x1x − Khi K =5 K=6 K=7 K=4 A B C D Lời giải Đáp án B PT ⇔ log 2 x + log 2−2 x − = ⇔ log 2 x − log x − = Ta có: log x1 + log x = 2(Vi − et) ⇒ log ( x1x ) = ⇒ x1x = x1 , x ac < PT nên có nghiệm thỏa mãn K = 2x1x − = Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 3c39 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D2 6 1 3c39 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay