KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

76 41 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

KHẢO SÁT QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA Tác giả LÂM THỊ THANH LOAN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm Vi sinh thực phẩm Giáo viên hướng dẫn: ThS HUỲNH TIẾN ĐẠT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2011 i LỜI CÁM ƠN Con xin cám ơn ba mẹ sinh con, nuôi nấng tạo điệu kiện cho ăn học đến ngày hôm Em xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu thầy Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện truyền đạt cho em nhiều kiến thức suốt bốn năm qua Đặc biệt em xin gửi lời cám ơn chân thành đền thầy Huỳnh Tiến Đạt tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực tập Để thực tốt lần thực tập này, xin chân thành cám ơn đến Ban Giám Đốc cơng ty Đường Biên Hòa đồng ý cho tơi thực tập phân xưởng, đến Phó quản đốc phân xưởng, trưởng ca cơng nhân tận tình bảo, hướng dẫn tơi bước đầu làm quen với hoạt động sản xuất thực tế Cám ơn tất bạn sinh viên giúp đỡ tơi khó khăn q trình học tập thời gian thực đề tài Thành phố Hồ Chí Minh tháng năm 2011 Sinh viên thực Lâm Thị Thanh Loan ii TÓM TẮT Đề tài “KHẢO SAT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG TNH LUYỆN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA”, nhằm hiểu rõ trình sản xuất đường tinh luyện để củng cố lại kiến thức học làm quen với môi trường sản xuất thực tế Thời gian thực tập từ 24/02/2011 đến 12/07/2011, Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngụ Đường 1, Khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Trong q trình thực tập cơng ty tơi tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển công ty, sản phẩm sản xuất phân xưởng, hệ thống quản lý chất lượng quy trình xử lý nước thải cơng ty Từ hiểu rõ quy định sản xuất công ty đưa nhận định thân tình hình phát triển cơng ty Khảo sát quy trình cơng nghệ sản xuất đường tinh luyện bao gồm tìm hiểu ngun liệu, mục đích, yêu cầu, cách vận hành công đoạn quy trình tìm hiểu thiết bị sản xuất phân xưởng Từ nắm rõ quy trình hiểu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất dây chuyền chất lượng thành phẩm Sau gần tháng thực tập công ty, nắm rõ quy trình sản xuất đường tinh luyện Đồng thời rèn luyện tác phong công nghiệp, làm quen với môi trường thực tế, tích lũy kinh nghiệm sản xuất để tạo tảng vững cho thân, tạo điều kiện thuận lợi trước trường làm iii MỤC LỤC TRANG Trang tựa khóa luận i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục .iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách bảng vii Danh sách hình vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Vị trí địa lý, thành lập phân xưởng đường luyện 2.2 Sơ đồ tổ chức bố trí nhân 2.3 Các sản phẩm công ty 2.4 Hệ thống quản lý chất lượng công ty 2.4.1 ISO 9002:1994 2.4.2 ISO 9001:2000 2.5 Xử lý nước thải, khói bụi chất thải rắn 2.5.1 Xử lý nước thải 2.5.2 Xử lý khói bụi 2.5.3 Xử lý chất thải rắn 10 2.6 sở khoa học cho quy trình sản xuất đường tinh luyện 11 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 12 3.1 Nội dung 12 3.2 Phương pháp 12 3.3 Các thuật ngữ dùng ngành đường 12 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 iv 4.1 Quy trình sản xuất 14 4.2 Nguyên liệu 14 4.2.1 Nguyên liệu 14 4.2.2 Nguyên liệu phụ 15 4.2.2.1 Vôi 16 4.2.2.2 Than hoạt tính 16 4.2.2.3 Bột trợ lọc 17 4.2.2.4 Nhựa trao đổi ion 17 4.2.2.5 Muối Natri Clorua 18 4.2.2.6 Acid Clohydric 18 4.2.2.7 Natri hydroxit 18 4.2.2.8 Enzyme termamyl 18 4.3 Thuyết minh quy trình 19 4.3.1 Quá trình nhập liệu xử lý nguyên liệu 20 4.3.2 Cơng đoạn làm aff - hóa chế 20 4.3.2.1 Làm aff (affination) 20 4.3.2.2 Quá trình gia vơi cacbonat hóa 23 4.3.2.3 Q trình than hóa 27 4.3.2.4 Quá trình trao đổi ion 29 4.3.2.5 Các trình lọc 31 4.3.3 Công đoạn nấu đường – bồi tinh 33 4.3.3.1 Lý thuyết nấu đường 34 4.3.3.2 Quá trình nấu đường nhà máy 37 4.3.3.3 Bồi tinh 40 4.3.4 Ly tâm 41 4.3.5 Sấy – phối trộn - ổn định silo – sàng phân loại – bao gói thành phẩm 43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 48 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ISO: International Organization for Standardization BVQA: Bureau Veritas Quality International IQC: International Quality Center QC: Quality Control CCR: Control Center Room TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN: Quy chuẩn Việt Nam BTNMT: Bộ Tài nguyên môi trường Pol: Polarity AP: Apparent Purity (Tinh độ biểu kiến) ICUMSA: International Commission For Uniform Methods of Sugar Analysis vi DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG TRANG Bảng 4.1 Chỉ tiêu cảm quan đường thô 15 Bảng 4.2 Chỉ tiêu hóađường thơ 15 Bảng 4.3 Các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu than hoạt tính 16 Bảng 4.4 Các yêu cầu kỹ thuật bột trợ lọc Kenit 700 17 Bảng 4.5 pH nhiệt độ q trình gia vơi cacbonat hóa 25 Bảng 4.6 Thông số AP quy trình nấu đường hệ 38 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức cơng ty Hình 2.2 Các sản phẩm đường Biên Hòa Hình 2.3 Sơ đồ xử lý nước thải tập trung 10 Hình 3.1 Qui trình sản xuất đường tinh luyện 19 vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tổng hợp kiến thức học trường để giải vấn đề thực tế quan, nhà máy chế biến thực phẩm Việc tham gia trực tiếp sản xuất để khảo sát công đoạn quy trình giúp cho sinh viên tiếp thu kinh nghiệm từ thực tế Ngày nay, với phát triển nhanh chóng khoa học kỹ thuật q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ngành cơng nghiệp Việt Nam bước chuyển mình, nhằm tìm hướng để tăng khả hội nhập với nước khu vực giới Một số đó, ngành công nghiệp chế biến đường chứng tỏ khả hội nhập mình, phát triển nhanh chóng,cơ giới hóa tự động hóa đua vào sử dụng rộng rãi nhà máy đường từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm Ngoài ra, để tăng sức cạnh tranh khả mở rộng thị trường vấn đề chất lượng quan tâm hàng đầu Chính vậy, cơng nghệ chế biến đường khơng dừng lại sản phẩm thô, chất lượng thấp mà ngày ngành công nghiệp sản xuất đường phát triển nhanh chóng đưa sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường nước ngồi nước Vì tham gia trực tiếp khảo sát quy trình sản xuất đường tinh luyện cơng ty cổ phần Đường Biên Hòa đáp ứng yêu cầu thực tập tốt nghiệp Được đồng ý Ban lãnh đạo công ty cổ phần đường Biên Hòa Ban chủ nhiệm khoa Công Nghệ Thực Phẩm với giúp đỡ tận tình Thầy Huỳnh Tiến Đạt cán kỹ thuật Phân xưởng đường, thực đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA” 1.2 Mục tiêu đề tài: Khảo sát quy trình sản xuất đường tinh luyện từ đường thô nguyên liệu cơng ty cổ phần Đường Biên Hòa, nắm bắt yếu tố ảnh hưởng đến suất chất lượng đường thành phẩm 1.3 Yêu cầu Tìm hiểu hoạt động sản xuất công ty cổ phần Đường Biên Hòa nói chung phân xưởng đường luyện nói riêng Tìm hiểu hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống xử lý nước thải áp dụng công ty Khảo sát quy trình sản xuất đường tinh luyện từ khâu nguyên liệu đến khâu thành phẩm Chương TỔNG QUAN 2.1 Vị trí địa lý, thành lập phân xưởng đường luyện: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa tên giao dịch quốc tế “Bien Hoa Sugar Joint Stock Company, viết tắt BSJC” Công ty cổ phần đường Biên Hòa đặt khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai Với vị trí cách thành phố Hồ Chí Minh 25 km ohia Đơng Bắc, cảng Cogido, cảng Đồng Nai, cảng Bình Dương khoảng 1,5 km nằm quốc lộ I nên thuận lợi lưu thông đường đường thủy Cơng ty diện tích đất sử dụng 198,245 m2 tổng số lao động 730 người Công ty chuyên sản xuất kinh doanh lĩnh vực: đường thô, đường luyện loại dịch vụ cho thuê kho bãi… Với hệ thống 200 đại lý trải dài từ Bắc chí Nam chi nhánh: Đà nẵng, TP.HCM Cần Thơ Công ty đáp ứng nhu cầu sử dụng khách hàng, nhóm khách hàng cơng ty người tiêu dùng, khách hàng công nghiệp Vinamilk, Nestle, Coca-Cola nước Indonesia, Malaysia, Phillipine… Với tiền thân nhà máy DOFITEX thành lập năm 1962 chuyên sản xuất loại sợi, vải đay bao đay Năm 1969 nhà máy lọc đường xây dựng vào hoạt động vào năm 1971 Thiết kế ban đầu 60.000 đường luyện/năm, sau mở rộng nâng công suất lên 300 đường thành phẩm/ngày tương ứng 85.000 đường/năm Với sản lượng so với cơng ty nước quycông ty đạt mức vừa nhỏ Tuy nhiên công ty công ty sản xuất đường tinh luyện với sản lượng lớn nước sản xuất quanh năm theo đơn đạt hàng theo vụ mùa công ty đường mía khác + Nhiệt độ làm việc : khoảng 450C Máng nhồi phân phối đường hồ B-5  Cấu tạo: Hình chữ U, vỏ gia nhiệt nước nóng, trục khuấy nằm ngang trục cánh hình chữ U  Nguyên lý hoạt động: magma từ B4 đưa xuống B5, tác dụng cánh khuấy nằm ngang pha rắn lỏng magma phân tán vào để nạp cho máy ly tâm aff Tại B5 trình tách lớp phim bẩn tiếp tục tác dụng nhiệt độ khuấy trộn Ngồi B5 nhận magma từ D26 bơm qua 3.2 Cột làm nguội C-1: Là thiết bị nằm ngang trao đổi nhiệt dạng ống chùm với tác nhân lạnh nước lạnh ống dịch đường ống Thiết bị cấu tạo ngăn tạo dòng chảy zic zắc nâng cao hiệu truyền nhiệt Nhiều tranh cãi việc nên dùng thiết bị làm nguội hay không diễn Những vấn đề cần ý tiết kiệm lượng, chi phí lắp đặt, hao đường… Đây thiết bị nhằm hạ nhiệt độ nước đường từ 75÷80oC xuống 600C Thơng số kỹ thuật: S trao đổi nhiệt V lưu chất 35,5m2 30m3/h Số ống, KT ống To Vào To Ra 75-80oC 55-60oC 216ống x25,4Dx2500L 690Dx2450L Hình 3.2: Sơ đồ thiết bị làm nguội 55 KT Thiết bị 3.3 Thiết bị cacbonat hóa NƯỚC CO2 HƠI C2 PHRC 7C TI PHRC 8C 137C PHRC 9C TI 138C TI 139C LICA 12C C-3/1 TI C-3/2 140C C-3/3 C-3/4 TCV 10C TIC 11C C-5-2 G2 B-14 D7 C-4 Hình 3.3: Sơ đồ hệ thống Cacbonat hóa Chú thích: C-3/1 C-3/2, C-3/3, C-3/4: Cột cacbonat hóa Cấu tạo: Bốn cột carbonate cấu tạo tương tự Thân hình trụ, đáy nón, cột ống dẫn khí CO vào phận phân phối khí phía đáy thiết bị Các cột C3-2 (3, 4) hệ thống gia nhiệt gián tiếp dạng ống xoắn ruột gà, sử dụng 1,2 Kg/cm2 Phía cột phận phun nước nóng lấy từ D6 để rửa cột carbonate hóa Nguyên tắc hoạt động: Nước đường vơi từ C2 vào cột carbonate hóa C3-1, sau theo ống dẫn đáy C3-1 chảy tràn vào C3-2, từ C3-2 qua C3-3 C3-3 qua C3-4 Cuối nước đường từ C3-4 bơm C4 bơm lên thiết bị lọc C5 Tính tốn thời gian lưu tồn hệ thống: 56 Thời gian lưu nước đường + sữa vôi + CO cột cacbonat hóa: Từ số liệu đo đạc, tính ra: Thể tích nước đường cột thời gian lưu Căn công suất nhà máy = 300 đường RE/ngày Lưu lượng nước đường + sữa vôi = 0,32 m3/phút Thời gian lưu nước đường cột = thể tích nước đường cột (m3)/0,32 (m3/phút) 3.4 Thể tích nước Thời gian lưu đường (m3) (phút) Cột C3-1 5,54 17,32 Thời gian nước đường Cột C3-2 5,54 17,32 lưu cột tổng Cột C3-3 4,62 14,43 Tổng cộng 15,70 49,07 Thiết bị than hóa Hình 3.4: Sơ đồ hệ thống than hóa Chú thích: C-14/1, C-14/2: Thùng trộn than hóa Nguyên tắc hoạt động hệ thống than hóa: 57 Ghi cộng 49,07 phút đạt tiêu chuẩn quy định ( từ 30 – 60 phút) Hệ thống than hóa gồm hai thùng hình trụ đáy nón hoạt động so le Trên thiết bị đường ống dẫn nước đường nước than vào để tẩy màu Trên thân đường ống chảy chàn thùng chứa nước đường than Dưới đáy van chỉnh nước đường than thùng chứa nước đường than Trong thùng gắn cánh khuấy vòng hình trụ xung quanh cánh khuấy để gia nhiệt gián tiếp tạo dòng xốy để khuấy trộn dung dịch tránh tượng than bị lắng xuống Ngồi thùng dụng cụ tự động đo mức độ nước đường tẩy màu liên hệ với hệ thống van điều khiển tự động để vận hành tự động cách 3.5 Thiết bị nhựa trao đổi ion Hình 3.5: Cột trao đổi ion Nguyên lý hoạt động: nước đường đưa vào cột resin từ phía đỉnh vào thân cột Nước đường trao đổi ion với hạt nhựa cột khoảng 18 – 22 dẫn ngồi từ phía đáy theo ống dẫn đến thùng chứa nước đường 3.6 Thiết bị lọc 3.6.1 Thiết bị lọc I II 58 Hình 3.6: Thiết bị lọc I II Chú thích: C-5-1/1: Thiết bị lọc I Cấu tạo: Thân hình trụ nằm ngang, phía ống dẫn nước đường carbonate hoá vào, đường ống xả bùn lọc, nước nóng từ C44 vào xịt rửa hai bên hông để xả bùn đáy bị nghẹt Trong thiết bị 36 đĩa lọc đứng quay theo trục Đĩa lọc cấu tạo hình chữ nhật, hai đầu elíp, bề mặt lọc khung lưới kẽm ống dẫn tới đầu góp Bên ngồi đĩa lọc bao bọc vải lọc, hai đầu góp tác dụng gom nước sau lọc từ ống dẫn vỉ lọc theo ống dẫn outlet gutter 59 Trong trình lọc đĩa lọc quay quanh trục nhằm tránh tượng huyền phù lắng xuống đáy làm giảm hiệu suất lọc, đồng thời tạo đồng bã bùn mặt vải lọc Nguyên lý lọc: tác dụng áp lực bơm, huyền phù đưa vào thiết bị, chất lỏng qua đầu dẫn vào đĩa lọc chui qua lớp bã tập trung hai đầu góp đưa thùng chứa Trong trình lọc đĩa lọc quay quanh trục nhằm tránh tượng huyền phù lắng xuống đáy làm giảm hiệu suất lọc, đồng thời tạo đồng bã bùn mặt vải lọc 3.6.2 Lọc an toàn I (fasflo) Loại bỏ tạp chất than hoạt tính sót lại nước đường sau lọc II Ở trình lọc người ta sử dụng bột trợ lọc làm áo lọc C-33-1 C29 C-17 C44 COÁNG C32 F10 C28 C39-1 C10 CI-1 C17 C24-1 Hình 3.7: Thiết bị lọc an tồn Cấu tạo Vỏ hình trụ thép Cacbon, dung tích 4160dm3, lắp đáy hình bulơng Trên đỉnh vỏ đường ống van để làm đầy máy lọc 60 Đáy mép 48 lỗ nhỏ nối với vòi dẫn ngồi vào ống góp chung Tại tâm đường ống nước rửa, ống nước rửa 48 vòi ứng với 24 tầng lọc, tầng vòi Ống nước rửa truyền động quay motor + hộp số lắp đáy 24 tầng lọc với 48 lọc hình bán nguyệt nằm ngang Lá lọc làm đồng thau dày 25mm, mặt rãnh, tai thơng với rãnh, mặt rãnh bọc lớp vải lọc đặt nằm ngang hướng lên Các lọc gắn đứng đáy côn Các đường ống nhỏ nối tai lọc 3.6.3 Lọc an toàn II (ceramic): F10 SG SG PI C-36/ 5CI FI 7CI D6 C34 C28 C37 COÁNG C49 C29 C17 C10 C39-1 C50 C35 COÁNG D5 Hình 3.8: Thiết bị lọc ceramic Cấu tạo: bình lọc ống lọc Ceramic: Vỏ hình trụ, đáy hình làm thép khơng gỉ Đáy lắp 13 mặt bích lỗ thơng với đường ống dẫn ngồi Bộ phận C36 13 cột lọc Ceramic, cột ống Ceramic xếp chồng lên nhau, ống Ceramic vòng đệm làm kín, cột ống, đầu cột bịt lại để tránh cho nước đường vào bên cột, đầu cột sứ 61 lắp chung với ống góp Để cho ống khơng bị rung trình làm việc ta làm mâm gia cố giữ cột lại với Diện tích lọc: 7,5 m2 Áp suất lọc: Kg/cm2 Số ống sứ: 78 ống Nguyên tắc hoạt động: nước đường bơm vào máy lọc qua 13 cột lọc Ceramic nhờ áp lực bơm theo đường ống Khi áp suất máy lọc lên đến 2kg/cm2 phải rửa lọc 3.7 Thiết bị đặc – kết tinh ống chùm Hình 3.9: Thiết bị đặc - kết tinh ống chùm Ghi chú: ống cung cấp nguyên liệu Ống trung tâm ống xả khí không ngưng 10 Ống vào ống van an toàn 11 Cây lấy mẫu Buồng nhiệt 12 Man hole 62 ống xả nước ngưng tụ 13 Buồng bốc Máng xả đường non 14 Ống rửa nước & xông Discharge van 15 Ống thứ Ống gieo mầm 16 Ống xả chân không Cấu tạo gồm phần: phần vỏ, phần gia nhiệt van xả đáy Vỏ nồi: làm thép cacbon phủ inox, dung tích 25 đường non, Φ3450mm,H 2000mm đáy nồi lắp với phần vỏ nồi mang giàn gia nhiệt lắp ngăn Tại tâm ống tuần hồn trung tâm thơng giũa đáy nồi buồng bốc Van xả đáy: điều chỉnh đóng mở xilanh dầu ép Nguyên tắc hoạt động: nước đường từ ống dẫn vào nồi phân phối vào ống gia nhiệt hấp thụ nhiệt đạt tới nhiệt độ sôi khoảng 55 – 600C áp suất chân không Lúc nước biến từ thể lỏng sang thể khí tạo thành bọt đường non thể tích đường non nở dẫn đến tỷ trọng đường non thấp so với đường non buồng chưa gia nhiệt, sinh chênh lệch tỷ trọng sinh động lực đẩy đường non vượt khỏi mặt buồng lên mặt nước đường Khi đường non chảy lên mặt nước đường áp lực tĩnh hạ xuống, nước từ bọt khí sinh tác dụng bốc máy hút chân không hút Tuỳ thuộc vào lên cao nước đường, mặt giải phóng bọt khí, mặt khác gặp nước đường non nhiệt độ thấp nên nhiệt độ giảm xuống, lúc tỷ trọng đường non tăng lên đường non theo ống hút trung tâm xuống đáy nồi đẩy đường non gia nhiệt lên theo ống đồng Sự tuần hồn hình thành trao đổi đường non Sau nấu tới mức độ định, ngừng cấp lấy đường khỏi nồi van xả đáy Hơi nước đường thoát nhờ bơm chân không đưa qua phân ly để thu hồi nước đường ngưng tụ, nước tiếp tục đến cột Barômét ngưng tụ nước để sau lại khí rút 3.8 Thiết bị đặc - kết tinh ống xoắn Dùng để nấu đường non trung hạ phẩm 63 Hình 3.10: Thiết bị đặc - kết tinh ống xoắn Ghi chú: Bộ phân ly Máng xả đường non Ống ruột già Ống nguyên liệu Ống nước ngưng Phễu bỏ giống Van xả đáy Cấu tạo cấu tạo giống nồi nấu đường dạng ống chùm, khác hệ thống gia nhiệt;gồm tầng ống, tầng ống nối với ống hướng kính đa`y vỏ lớp áo gia nhiệt đường non đáy nồi Nguyên tắc hoạt động: trình hoạt động nồi ống chùm,nhưng nồi ống xoắn gia nhiệt ống nước đường tuần hoàn bên Phạm vi sử dụng nồi nấu đường dạng ống chùm ống xoắn Nồi nấu đường ống chùm diện tích gia nhiệt ống xoắn,nhưng chiều cao phần gia nhiệt nhỏ so với chiều cao cột nước đường nước đường tuần hoàn ống thiéch hợp để nấu đường cao phẩm loại đường độ nhớt thấp, dễ tuần hồn gia nhiệt 64 Nồi nấu đường ống xoắn chiều cao phần gia nhiệt lớn so với cột nước đường nước đường di chuyển bên ống nên dễ tuần hoàn, thích hợp để nấu đường trung hạ phẩm độ nhớt cao khó tuần hồn Diện tích gia nhiệt tích,tiết kiệm gia nhiệt lớp ống xoắn van (6 lớp ống xoắn +1 vách ngăn đáy van) 3.9 Thiết bị ly tâm liên tục: Hình 3.11: Thiết bị ly tâm liên tục Cấu tạo: Máy gồm thùng quay hình nón, đáy nón chén hình trụ nơi tiếp nhận đường non nhập liệu Bề mặt hình nón bao phủ lớp lưới kim loại kích thước lổ tương ứng kích thước hạt đường Thùng quay xung quanh trục thẳng đứng nhờ motor Bao quanh thùng lớp vỏ thứ nhất, ly tâm mật chui qua lỗ lưới lọt vào khoang thùng lớp vỏ thứ chảy xuống ống dẫn đưa thùng chứa mật Bao lớp vỏ thứ lớp vỏ máy, ly tâm đường thoát từ miệng thùng văng vào khoảng trống giữ lớp vỏ thứ lớp vỏ máy rơi xuống máng dẫn đến đến thiệt bị vận chuyển đường 65 Nguyên lý hoạt động: Khi hoạt động, nhờ lực ly tâm, mật bị tách khỏi hạt đường Do kích thước hạt đường lớn giữ lại, mật chui qua lỗ thu hồi cho trình sau 3.10 Thiết bị ly tâm gián đoạn: Hình 3.12: Thiết bị ly tâm gián đoạn Ghi chú: Ống dẫn nước đường non Trục quay Vỏ máy Cánh gạt đường Thùng quay Chóp khóa ống dẫn đường Ống tháo mật Cấu tạo: Máy gồm thùng quay hình trụ gắn với trục quay thẳng đứng Trục quay với thùng Trục quay nhờ motor truyền động qua khớp nối qua dây đai Thùng quay đục nhiều lổ lớn để mật qua dễ dàng, lót lớp lưới kim loại kích thước lỗ vừa đủ, đê mật chui qua hạt đường giữ lại Miệng thùng quay hở để nạp liệu vào Đáy thùng quay củng hở, tháo liệu Khi máy chạy đáy thùng đậy kín chóp kim loại mỏng, xả chóp nón nâng lên Bao quanh thùng quay lớp máy cố định Vỏ máy tác dụng giữ mật ly tâm văng đồng thời cách li người vận hành với phần chuyển động máy Bộ thắng cặp bố da bao quanh tang trống gắn liền với phận quay máy tác dụng hãm phanh làm giảm tốc độ quay máy Nguyên tắc hoạt động: Tương tự ly tâm liên tục Nhưng khác ly tâm theo mẻ Đường sau ly tâm không tự chạy lên thành mà cạo khỏi vách thùng 3.11 Thiết bị sấy nhiệm vụ làm khơ đường sau ly tâm 66 D-27(A,B) Bộ gia nhiệt E-1-8(A,B) E-1-9(A,B) Đường khô E-1-9(A,B) học chứa Sơ đồ nguyên lý hệ thống sấy làm nguội Hình 3.13: Sơ đồ sấy nóng sấy nguội 3.11.1.Thiết bị sấy nóng: Cấu tạo: Sấy nóng thiết bị truyền khối kiểu thùng quay, gồm thiết bị : + Quạt thổi (quạt ly tâm E.16) + Cylon thu hồi bụi đường cấu tạo giống Cylon sấy nóng + Quạt hút (quạt ly tâm) cấu tạo giống quạt hút sấy nóng Hình 3.14: Thiết bị sấy nóng 1- Cửa nạp đường cửa hút gió 5- Motor 2- Bánh xe khía 6- Bánh chủ động 3- Thùng quay 7- Ổ đỡ kiểu lăn 4- Cửa xả đường cửa nạp gió vào 8- Bộ phận Caloriphe Nguyên lý hoạt động: 67 Thùng trụ (3) đặt nghiêng góc – độ so với mặt phẳng nằm ngang, ổ đỡ kiểu lăn (7) Khoảng cách lăn điều chỉnh để thay đổi góc nghiêng thùng Thùng truyền chuyển động quay nhờ truyền bánh gồm vòng gắn thùng (3) bánh chủ động (6) Bánh (6) truyền chuyển động quay nhờ motor (5) qua khớp nối thủy lực truyền xích Đây kiểu máy sấy ngược chiều: đường tác nhân sấy (khơng khí nóng từ phận Caloriphe (8)) ngược chiều Đường non vào thùng đầu cao vận chuyển thùng nhờ đệm chắn, đệm vừa tác dụng phân bố vật liệu theo tiết diện thùng, xáo trộn vật liệu, vừa làm cho vật liệu tiếp xúc với tác nhân sấy gió nóng (với máy sấy), gió lạnh (với máy nguội) tốt Phần vỏ đứng yên ( 1) cửa nạp đường vào cửa hút gió Phần vỏ đứng yên (4) cửa xả đường cửa nạp gió vào Ở máy sấy phía trước phần (4 ) xơng gió kiểu ống – lá, xông (7kg), ống, gió từ bên ngồi qua kéo theo phần nhiệt ống phát sinh Nhờ làm cho gió nóng lên 3.11.2.Thiết bị sấy nguội: Cấu tạo nguyên tắc hoạt động tương tự thiết bị sấy nóng, khác khơng phận Caloriphe Phụ lục 4: Bảng cân nấu đường 68 Hình 4.1: Bảng cân nấu đường số 62 69 ... Phân xưởng đường, thực đề tài: “KHẢO SÁT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA” 1.2 Mục tiêu đề tài: Khảo sát quy trình sản xuất đường tinh luyện từ đường thô... tài “KHẢO SAT QUY TRÌNH SẢN XUẤT ĐƯỜNG TNH LUYỆN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HỊA”, nhằm hiểu rõ trình sản xuất đường tinh luyện để củng cố lại kiến thức học làm quen với môi trường sản xuất. .. phân xưởng đường luyện: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa có tên giao dịch quốc tế “Bien Hoa Sugar Joint Stock Company, viết tắt BSJC” Công ty cổ phần đường Biên Hòa đặt khu cơng nghiệp Biên Hòa 1,
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐƯỜNG TINH LUYỆN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA , 4 Hệ thống quản lý chất lượng tại công ty, 3 Các thuật ngữ dùng trong ngành đường, 3 Sơ đồ qui trình

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay