2D2 6 1 2c23 03 SGD THANH hóa 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

1 2x 0 x log Câu 23 [2D2-6.1-2] (SGD THANH HĨA-2018-LẦN 1) Tập nghiệm bất phương trình �1 � � 1� �1 � � 1� S  � ; �� S � 0; � S �; � S � �; � �3 � � 3� �3 � � 3� A B C D Lời giải Đáp án C 1 2x � 0 � 1 2x 1 � x log 0�� � x 1 2x x 3 � 1 � x BPT
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c23 03 SGD THANH hóa 2018 copy , 2D2 6 1 2c23 03 SGD THANH hóa 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay