2D2 6 1 2c22 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

Câu 22 [2D2-6.1-2] (THPT HẬU LỘC THANH HOA 2018) Tìm tập nghiệm bất phương trình log ( x + 2x − 8) ≥ − ( −4; ) A [ −6; ) [ − 6; − 4] ∪ [2; 4] B C Lời giải Đáp án B log ( −4 1 x + x − ≥ −4 ⇔ x + x − ≤  ÷ 2 ) ⇔ x + x − ≤ 16 ⇔ x + x − 24 ≤ ⇔ −6 ≤ x ≤ [ − 6; − 4) ∪ (2; 4] D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c22 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy , 2D2 6 1 2c22 69 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán THPT hậu lộc 2 thanh hóa lần 1 file word id6 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay