2D2 6 1 2c20 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

log x + log ( x − 3) = Câu 20 [2D2-6.1-2] (CHUYÊN THÁI BÌNH-2018-LẦN 5) Phương trình A B C Lời giải Đáp án D x >  x − > ⇔ x > Điều kiện Ta có có nghiệm? D  x = −1 ( loai ) ⇔  log x + log ( x − 3) = ⇔ log ( x − x ) = ⇔ x − 3x − =  x = ( t / m ) Vậy phương trình có nghiệm x=4
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c20 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy , 2D2 6 1 2c20 07 THPT CHUYEN THAI BINH NAM 2017 2018 LAN 05 repaired copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay