2D2 6 1 2c20 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

Câu 20 [2D2-6.1-2] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Tập nghiệm S bất phương trình log   x   log   x  A S   �; 1 B Đáp án C Ta có S   1; � log   x   log   x  �   x   x � 4  x  1 S   4; 1 C Lời giải � 1� S  �1; � � � D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c20 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D2 6 1 2c20 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay