2D2 6 1 2c15 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

Câu 15 [2D2-6.1-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - TRẦN PHƯƠNG NĂM 2018) Tìm tập nghiệm S bất phương trình log log x   S  C A    2,  � 0;  S   2, 1 � 1;   S   0;  D B S   2, 1 Lời giải Đáp án A � �  x  1 log log x  �  log x  �  x  � � 1 x  �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c15 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy , 2D2 6 1 2c15 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay