2D2 6 1 2c14 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

Câu 14 [2D2-6.1-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN - QUẢNG TRỊ LẦN 2) Tích giá trị tất nghiệm  log x  phương trình A 10 10  20log x   B 10 C Lời giải D 10 10 Chọn A Phương pháp giải: Đưa phương trình bậc hai ẩn log x, sử dụng công thức  log x  m log a b n (giả sử biểu thức có  20log x   0,  x   �  3log x  nghĩa) log an bm  log x  � x  10 � �  10log x   � log x  10log x   � 1�� � log x  x  10 � � Tích giá trị tất nghiệm phương trình là: 10 10
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c14 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy , 2D2 6 1 2c14 228 THPT chuyên lê quý đôn quảng trị la lần 2 da PB copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay