2D2 6 1 2c12 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 16:00

log (5x  21)  Câu 12 [2D2-6.1-2] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_07) Tập nghiệm phương trình  5;  5;5   log 5;log 5 A B C D � Lời giải Đáp án A   là? log  5x  21  � 5x  21   � x  � Dễ dàng có: CALC  Bổ trợ kiến thức: Dùng chức máy tính (VINACAL 570ES PLUS II) để giải ! Đơn log  5X  21  giản em nhập vào máy tính: bấm CALC X  5;  ta dễ dàng thấy log  5X  21   chọn nhanh phương án Đây phương trình nên khuyến khích em giải tay để nhanh chóng kết xác, nhiên gặp phương trình phức tạp mà máy tính xử lí em máy tính hỗ trợ cho ta xử lí vấn đề tính tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 2c12 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy , 2D2 6 1 2c12 214 thầy trần minh tiến 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay