2D2 6 1 1c13 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

1 26 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:59

log ( x − 1) = log 2 x Câu 13 [2D2-6.1-1] (THPTQG ĐỀ THẦY TRẦN MINH TIẾN) Tập nghiệm phương trình 1 +      − 2;1 + 1+ { 2; 4}     A B { C Lời giải: } D { là? } Đáp án D Điều kiện x >1 Ta phương trình cho é x =1+ Û x2 - = 2x Û x2 - 2x - = Û ê ê ê ëx = 1- ( 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 6 1 1c13 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy , 2D2 6 1 1c13 213 đề số 06 thầy trần minh tiến file word có lời giải chi tiết đã gắn mã copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay