2D2 5 9 3c4119 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:59

Câu 41 [2D2-5.9-3] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Tất giá trị thực m để bất phương trình  3m  1 18x    m  6x  2x  có nghiệm x  1� 1� � � 2;  � �;  � � � � ;    �; 2 � � A B � C � D Lời giải 3m  1 x    m  3x    BPT (1) Đặt t  3x (Đk : t  ) 3m  1 t    m  t   � 3t  t m  t  2t  (2)  BPT trở thành: (1) (2)  x  � BPT Để BPT nghiệm nghiệm t  �  3t  t  m  t  2t    nghiệm t  3t  t  t  3t  1  (vì t  nên ) t  2t  � m (3) nghiệm t  3t  t t  2t  f  t  t  3t  t * Xét : lim f  t    t �� ; f�  t   2t    3t  t    t  2t  1  6t  1  3t t  7t  6t   3t t t  1 � � f�  t  � � t  t   0t  � f� � Ta thấy : Bảng biến thiên: � f  t   mt  ۣ  m 2 Từ BBT ta thấy: BPT (3) ) nghiệm t  Đáp án D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 9 3c4119 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D2 5 9 3c4119 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay