2D2 5 8 4c39 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:59

Câu 39 [2D2-5.8-4] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG) Cho bất phương trình  m.3x 1   3m      4 7 x x  0, với m tham số Tìm tất giá trị tham số m để bất x � �;0  phương trình cho có nghiệm với 22 22 22 22 m� m m m � 3 3 A B C D Lời giải Đáp án A x �4  � t � � � � x � �, tìm điều kiện t Phương pháp: Chia vế cho , đặt m f � f  t  t  t  a; b  m max t� a;b  Đưa bất phương trình dạng Cách giải: x 1 m.3    3m      4 7 x x x x �4  � �4  �  � 3m   3m   � � � � � � � � � � � � x x �4  � �4  � 4 4 1� � � � � � � � � 3 � �� � Ta có x �4  � t � � � �   t  1x � �;0   , � � Đặt phương trình trở thành t  3mt   3m   3m   3m    t  �  � t  3mt   3m    0t � 0;1 t t t  � 3m  t  1  t   0t � 0;1 � 3m   f  t  t � 0;1 t 1 3m max  f  t t� 0;1 f ' t   Ta có: 2t  t  1    t    t  1   t  2t   t  1 6     max f  t  t� 0;1 22 3m 2� m Vậy   f 1    � t  1 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 8 4c39 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D2 5 8 4c39 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay