2D2 5 7 4c39 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:58

Câu 39 [2D2-5.7-4] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Có giá trị nguyên tham số m+ m+e = e x m nhỏ 10 để phương x trình A có nghiệm thực? B 10 C Lời giải D Đáp án C Điều kiện: m + ex ≥ t = m + ex , ( t ≥ 0) Đặt ta suy ra: ( e x ) = m + t e x − t = ( 1) ⇒  2 x ⇒ ( e x ) − t = t − e x ⇒ ( e x − t ) ( e x + t + 1) = e x + t + = ( ) t = m + e ( 2) Phương trình ( 1) Phương trình e + t +1 > x vơ nghiệm tương đương với ex = t x x ⇔ e x = m + e x ⇔ m = ( e ) − e ( 3) ( 3) m + m + e x = e x ( *) Phương trình f ( x) = ( e ) x có nghiệm thực phương trình −e có nghiệm thực x x∈¡ với , ta có: x f ′ ( x ) = ( e x ) − e x = ⇔ e = ⇔ x = − ln Xét hàm số f ( x) = ( e ) x −e x Bảng biến thiên hàm số f ( x ) = ( ex ) − ex ( 3) Số nghiệm số giao điểm đồ thị hàm số m≥− ( 3) bẳng biến thiên suy phương trình m có nghiệm Kết hợp với giả thiết số nguyên nhỏ 10 Vậy có giá trị thỏa mãn 10 ta suy y=m đường thẳng m ∈ { 0,1, 2,3, 4,5, 6, 7,8,9} Dựa vào
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 7 4c39 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D2 5 7 4c39 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay