2D2 5 7 3c44 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:58

Câu 44 [2D2-5.7-3] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) giá trị thực tham số m để phương trình x   m3x cos  x nghiệm thực A B C D vô số Lời giải Đáp án A x   m3x cos  x � 3x  32 x  m cos  x  1 Ta + Giả sử x0 nghiệm phương trình (1) dễ thấy  x0 nghiệm phương trình (1) x   x0 � x0  Nên phương trình nghiệm suy ra: thay vào phương trình (1) ta thu m=-6 x 2 x + Kiểm tra lại với m=-6, thay vào phương trình (1) ta   6 cos  x x 2 x Vì  �6 (theo bất đẳng thức cosi) 6cos  x �6 nên (2) xảy vế trái = vế phải = Tức ta x  nghiệm (2) Kết luận m=-6
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 7 3c44 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 5 7 3c44 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay