2D2 5 7 2c14 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:58

Câu 14 [2D2-5.7-2] (THPTQG ANH TUẤN - ĐỀ SỐ 5) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình 32x 1  2m  m   nghiệm � 3� �1 � � 3� m �� 1; � m �� ; �� m �� 1; m � 0;  �   � 2� �2 � � 2� � A B C D Lời giải Đáp án A pt � 32 x 1  2m  m  Phương trình nghiệm 2m  m   � 1  m 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 7 2c14 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy , 2D2 5 7 2c14 207 đã gán đủ đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 5 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay