2D2 5 6 3c11 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

1 49 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

Câu 11 [2D2-5.6-3] (THPTQG GV TRẦN MINH TIẾN_2018_08) Số nghiệm thực phân biệt phương trình x+ 4x x + x + 24 =4 là? A B C Lời giải D Đáp án D x+ 4x Ta có + x + x x+ 1 4x x+ ≥ x =1⇒ ≥ 21 = 4x 4x = 4, x ≠ x 1 x + x+ + x x + ≥ = ⇒ x ≥ 21 = ⇒ x + x ≥ 4 x x Ta lại có  x =  x2 =  Khi dấu xảy (vơ lý) Đây dạng toán giải nhanh nhờ đánh giá thông qua bất đẳng thức mà em SHIFT đọc học lớp dưới, thay giải SOLVE máy tính chạy lâu!
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 6 3c11 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy , 2D2 5 6 3c11 215 thầy trần minh tiến 2018 08 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay