2D2 5 5 3c47 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

1 40 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

Câu 47 [2D2-5.5-3] (THPT BA ĐÌNH-THANH HĨA-2018-LẦN 1) Tổng nghiệm phương trình  x  1 x  x x   2x 1  x A B C D Lời giải Đáp án B 2 x  1 x  x x   x 1  x �  x  1 x  x3  x  x  2.2 x  Ta có: � � x2  x 1  x  1� �  x  x  1 x  x  x  x  1 � �x � �x  2x  x   * � � f  x   2x  x f '  x   x.ln  � f ''  x   x.ln 2  0; x �� Xét hàm số �, có f ' x �� f  x   Suy hàm số đồng biến có nhiều nghiệm f  1  f    � x   1; 2 Mà hai nghiệm phương trình (*)        Vậy tổng nghiệm phương trình  �x    
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 5 3c47 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy , 2D2 5 5 3c47 04 THPT BA DINH THANH HOA 2018 LAN 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay