2D2 5 4 2c36 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

t = 2x x +1 − 12.2 x − − = Câu 36 [2D2-5.4-2] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Khi đặt , phương trình trở thành phương trình sau đây? t − 3t − = 4t − 12t − = 4t − 3t − = t − 12t − = A B C D Lời giải Đáp án C 2x t = 2x x +1 − 12.2 x − − = ⇔ 4.4 x − 12 − =  → 4.t − 3t − = Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 4 2c36 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D2 5 4 2c36 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay