2D2 5 4 2c24 DE SO 5 nguyenthiphuong

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

Câu 24 [2D2-5.4-2] Tìm số nghiệm nguyên phương trình x log x  log x 3  1  1 x 1 1 x 1 A B C Lời giải Đáp án A Điều kiện: x  Phương trình cho tương đương với x log x log x 3  x � log x  log x3  log x  log x   � � x 1 log x  � � � log x  log x  3log x    � � log x  1 � � x � � 10 � log x  2 � � � x � 100 Vậy phương trình cho có nghiệm ngun D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 4 2c24 DE SO 5 nguyenthiphuong , 2D2 5 4 2c24 DE SO 5 nguyenthiphuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay