2D2 5 3 2c3319 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:57

x1 , x Câu 33 [2D2-5.3-2] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Gọi x1 < x x1 x − 4.3x + = Biết tìm x1 = x1 = x1 = −1 A B C Lời giải − 4.3 + = ⇔ ( x Phương trình x1 < x2 Do x ) x x1 = D 3x =  x = − 4.3 + = ⇔  x ⇔ x = =   x x1 = nên [ −5;5] Cách khác: Để ý đáp án có nghiệm đẹp thuộc đoạn f ( X ) = − 4.3 + X hai nghiệm phương trình X −5; , Start: Step Dò bảng giá trị ta thấy có hai giá trị x = 0; x = cho có hai nghiệm Đáp án A MODE 7; nhập 5; End: Sử dụng chức TABLE: vào X làm cho f ( X) =0 X = 0; X = suy phương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 2c3319 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D2 5 3 2c3319 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay