2D2 5 3 2c19 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:56

( 5+2 ) x −1 ≥ ( −2 ) Câu 19 [2D2-5.3-2] (THPTQG MEGABOOK-ĐỀ 5) Nghiệm bất phương trình −2 ≤ x < −1 x ≥1 x ≥1 −2 < x < −1 A B C −3 ≤ x < − Lời giải Đáp án A x ≠ −1 Điều kiện −1 5−2= = +2 5+2 Ta có x −1 x −1 1− x x2 + x − 5+2 ≥ − x +1 ⇔ x − ≥ ⇔ ≥ ⇔ x ∈ [ −2; −1) ∪ [ 1; +∞ ) x +1 x +1 ( ( ) ( ) ) x −1 x +1 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 2c19 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy , 2D2 5 3 2c19 129 megabook de5 nộp nhóm id6 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay