2D2 5 3 2c14 206 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:56

2 +1  x  x  ÷ +  ÷ > 12 3  3 Câu 14 [2D2-5.3-2] (THPTQG GV LÊ ANH TUẤN ĐỀ SỐ 4) Cho bất phương trình S = ( a, b ) P = 3a + 10b nghiệm Giá trị biểu thức −3 −4 A B C D Lời giải Đáp án C Điều kiện: x≠0 Đặt  x  ÷ =t >0  3 Khi bất phương trình cho trở thành  x ⇔ t > ⇔  ÷ >3 3 t + t > 12 ⇔ t + t − 12 > ⇔ ( t + ) ( t − 3) > −1  x   ⇔  ÷ >  ÷ ⇔ < −1 ⇔ x + < 3 3 ⇔ −1 < x < ⇒ S = −1; ⇒ P = −3 x x có tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 2c14 206 copy , 2D2 5 3 2c14 206 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay