2D2 5 3 2c12 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:56

1 f  x   52x 1 ; g  x   5x  4x.ln Câu 12 [2D2-5.3-2] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI) Cho Tập nghiệm f�  x   g�  x  là: bất phương trình A x  B x  C  x  D x  Lời giải Đáp án B f�  x   52x 1 ln 5, g�  x    5x   ln Ta có � 5x  x f�  x   g�  x  � 52x 1  5x  �  5x   5x   � � � 1 � x  x �  � Suy
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 3 2c12 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 5 3 2c12 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay