2D2 5 2 2c32 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:55

x2 �1 � �� Câu 32 [2D2-5.2-2] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM NỘI) Tập nghiệm bất phương trình �3 �  1,   2, �  1, 2  2, � A B C D Lời giải Đáp án B �x �0 �x �2 �x �2 � 3 x   3 x � � �� � �2 �x2 x x20  x   x x  x2 � � � BPT  3 x
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 2 2c32 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 5 2 2c32 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay