2D2 5 2 2c03 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:55

x �1 � x1 � � Câu [2D2-5.2-2] (TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA - LẦN 1) Tập nghiệm bất phương trình �2 � 1 � � � � �; � � � ; �� �;1 1; �   � A B C � � D �3 Lời giải Đáp án C Phương pháp: Đưa bất phương trình mũ bản: f x g x a    a   � f  x  g  x a  a f  x  a g x  � f  x   g  x   a  x �1 � x1 �  x  22 x1 �  x  x  � x  � � Cách giải: �2 �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 2 2c03 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy , 2D2 5 2 2c03 225 đề thi thử THPTQG 2018 THPT chuyên sơn la lần 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay