2D2 5 1 1c0419 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:54

Câu [2D2-5.1-1] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Tìm tập nghiệm bất phương trình x −1 − x +3 3 3  ÷ > ÷ 4 4 ( 2; +∞ ) A  ÷ 4 ⇔ x − < − x + ⇔ x < ( −∞; 2] D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 5 1 1c0419 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D2 5 1 1c0419 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay