2D2 4 9 3c46 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:54

P Câu 46 [2D2-4.9-3] (THPTQG ĐỀ 09 - TRẦN PHƯƠNG 2018) Trong phích đựng nước, áp suất a nước tính theo cơng thức t nhiệt độ nước, k số k P = a.10 t + 273 , Tính áp suất nước nhiệt độ nước 400C, cho biết 1000C áp suất kí hiệu mmHg) P A 52,5 mmHg t = 40 C nhiệt độ nước nước 760mmHg (áp suất nước tính milimét thủy ngân, B 55,2 mmHg Đáp án A Khi nên P = 760 mmHg t = 100 C Vậy, k = −2258, 624 C 58,6 mmHg Lời giải 760 = a.10 P = 863188841,4.10 −2258,624 40+ 273 −2258,624 100+ 273 ⇔ a ≈ 863188841,4 ≈ 52,5mmHg D 56,8 mmHg
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 9 3c46 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy , 2D2 4 9 3c46 222 thầy lê bá trần phương 2018 09 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay