2D2 4 9 2c34 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:52

Câu 34 [2D2-4.9-2] (THPTQG ĐỀ SỐ - TRẦN PHƯƠNG NĂM 2018) Sự tăng trưởng loại vi khuẩn tuân ( r > 0) , t S = A.e rt , A r theo công thức số lượng vi khuẩn ban đầu, tỷ lệ tăng trưởng thời gian tăng trưởng Biết số lượng vi khuẩn ban đầu 100 sau có 300 Hỏi sau 10 có vi khuẩn? A 900 B 800 C 700 D 600 Lời giải Đáp án A Theo đề ta có: 100e5 r = 300 ⇔ e5 r = ⇔ e10 r = Vậy sau 10h ta có số vi khuẩn 900
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 9 2c34 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy , 2D2 4 9 2c34 221 thầy lê bá trần phương 2018 07 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay