2D2 4 9 2c16 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:52

Câu 16 [2D2-4.9-2] (THPTQG ĐỀ 10-MEGABOOK) Khi ánh sáng qua mơi trường (chẳng hạn khơng khí, x nước, sương mù,.) cường độ giảm dần theo quãng đường truyền , theo cơng thức −µx I ( x ) = I 0e I0 cường độ ánh sáng bắt đầu truyền vào môi trường Biết nước biển hệ số hấp thu 20m sâu A cường độ ánh sáng giảm B Đáp án B Ta có: - Ở độ sâu 2m: l.1010 hệ số hấp thu môi trường người ta tính từ độ sâu l lần Số nguyên sau gần với nhất? C 10 D 90 Lời giải I ( ) = I e −2,8 - Ở độ sâu 20m: Theo giả thiết µ = 1, µ I ( ) = I0 e −28 I ( ) = l.1010.I ( 20 ) ⇒ e −2,8 = l.1010.e −28 ⇒ l = 10 −10.e 25,2 ≈ 8,79 2m xuống đến độ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 9 2c16 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 4 9 2c16 141 megabook đề số 10 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay