2D2 4 8 4c44 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:52

Câu 44 [2D2-4.8-4] (THPTQG ĐỀ-SỐ-3-GV-LÊ-ANH-TUẤN-2018) Anh An vay ngân hàng tỷ đồng với lãi suất 0,5%/tháng để làm kinh doanh, anh An trả tiền ngân hàng theo hình thức trả góp (chịu lãi suất số tiền chưa trả) Hỏi số tiền anh An phải trả ngân hàng tháng thuộc khoảng để sau 20 tháng anh An trả xong nợ ngân hàng (giả sử lãi suất không thay đổi suốt thời kỳ anh An vay nợ)?  131000000;132878700  đồng  132878700;134878780  đồng A B  40000000;131000000  đồng  134878780; 250000000  đồng C D Lời giải Đáp án C Gọi A số tiền người vay ngân hàng (đồng), a số tiền phải trả hàng tháng r (%) lãi suất kép Ta - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ R1  A(1  r ) - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ hai R2  ( A(1  r )  a)(1  r )  A(1  r )  a (1  r ) - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ ba R3  ( A(1  r )  a(1  r )  a)(1  r )  A(1  r )3  a(1  r )  a(1  r ) n n 1 - Số tiền nợ ngân hàng tháng thứ Rn  A(1  r )  a (1  r )  a(1  r ) Rn  a � a  A.r (1  r ) n (1  r ) n  Tháng thứ n trả xong nợ Áp dụng với A  1.10 đồng, r  0, 005 n  20 , ta a  5266645205
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 4c44 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 4 8 4c44 205 đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán luyện đề THPTQG đề số 3 gv lê anh tuấn file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay