2D2 4 8 3c4019 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:52

Câu 40 [2D2-4.8-3] (THPT ANHXTANH - NỘI - LẦN 1) Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi xuất 7%/năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Sau năm người rút tiền bao gồm gốc lãi Hỏi người rút đước số tiền A 101 triệu đồng B 90 triệu đồng C 81 triệu đồng D 70 triệu đồng Lời giải P = 50 r = 7% P r Gọi số vốn ban đầu, lãi suất Ta có (triệu đồng), T1 = P + P.r = P ( + r ) Sau năm số tiền có (cả gốc lãi) là: T2 = T1 + T1.r = T1 ( + r ) = P ( + r ) Sau năm số tiền có là: n Tn = P ( + r ) n Tương tự số tiền có (cả gốc lãi) sau năm là: ( *) Áp dụng công thức ta có số tiền rút sau năm năm là: T5 = 50 ( + 7% ) ≈ 70 (triệu đồng) Đáp án D ( *)
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 3c4019 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh , 2D2 4 8 3c4019 de thi thu THPT QG 2018 mon toan truong THPT anhxtanh – ha noi lan 1 than duc minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay