2D2 4 8 3c089 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu [2D2-4.8-3] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Vào năm trước, chị Thương có gửi vào ngân hàng số tiền 20 triệu đồng theo hình thức lãi kép có kỳ hạn Số tiền chị nhận 29,186792 triệu đồng Biết rằng, lãi suất ngân hàng thời điểm mà chị Thương gửi tiền 0,8 %/tháng Hỏi k kỳ hạn mà chị Thương chọn tháng? k =3 k =5 k=4 k =6 A tháng B tháng C tháng D tháng Lời giải Đáp án C 20 ( + 0, 008.k ) 48 k = 29,186792 Sau năm số tiền chị Thương nhận k k =4 Kiểm tra giá trị đáp án ta thấy đẳng thức với
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 3c089 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D2 4 8 3c089 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay