2D2 4 8 3c41 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

50 Câu 41 [2D2-4.8-3] (THPTQG - ĐỀ CHUẨN NÂNG CAO-SO7-2018) Ông An gửi tiết kiệm triệu đồng vào ngân 8, 0 3 hàng với kỳ hạn tháng, lãi suất năm theo hình thức lãi kép Ơng gửi kỳ hạn 12 ngân hàng thay đổi lãi suất, ông gửi tiếp tháng với kỳ hạn cũ lãi suất thời gian 12 0 năm ơng rút tiền Số tiền ông An nhận gốc lẫn lãi tính từ lúc gửi tiền ban đầu là: (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị) 63.545.193 100.214.356 83.737.371 59.895.767 A đồng B đồng C đồng D đồng Lời giải Đáp án D  8,   12  T = 50.106 1 + % ÷ 1 + % ÷ ≈ 59.895.767 4     Số tiền mà ông An nhận đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 3c41 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy , 2D2 4 8 3c41 DE SO 10 gắn ID liennguyen copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay