2D2 4 8 3c35 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 35 [2D2-4.8-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất 5% quý theo hình thức lãi kép (sau tháng tính lãi cộng vào gốc) Sau tháng, người gửi thêm 50 triệu đồng với kì hạn lãi suất trước Tính tổng số tiền người nhận sau năm (Tính từ lần gửi tiền đầu tiên) A 179,676 triệu đồng B 177,676 triệu đồng C 178,676 triệu đồng D 176,676 triệu đồng Lời giải Đáp án D 100 ( + 0, 05) =110, 25 Số tiền người nhận sau tháng từ ngân hang là: triệu đồng ( 110, 25 + 50) ( + 0, 05) = 176, 676 Sau năm người nhận số tiền từ ngân hàng triệu đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 3c35 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D2 4 8 3c35 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay