2D2 4 8 3c16 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:51

Câu 16 [2D2-4.8-3] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức tiền lãi cộng vào vốn kỳ kế tiếp) Ban đầu người gửi với kỳ hạn tháng, 2,1% / lãi suất kỳ hạn, sau năm người thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn tháng với lãi 0, 65% / suất tháng Tính tổng số tiền lãi nhận (làm tròn đến nghìn đồng) sau năm 98217000 98215000 98562000 98560000 A đồng B đồng C đồng D đồng Lời giải Đáp án A Tiền lãi 24 24 36   200.106 ( + 2,1% ) + 200.10 ( + 2,1% )  ( + 0, 65 ) − 200 ≈ 98.217.000   đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D2 4 8 3c16 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D2 4 8 3c16 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay